“Anita pentru femei puternice” pentru perioada 09.03.2023-22.04.2023

Articolul 1. Descrierea Campaniei

Art. 1.1. MEDICAL EXPRESS S.R.L. ofera clientilor, persoane fizice, care plaseaza comanda în perioada 09.03.2023-22.04.2023, reducere de pâna 248% a produselor din gama ANITA comercializate pe site-ul medicalexpress.ro si evidentiate conform art. 5.1. din prezentul Regulament.

Art. 2. Organizatorul Campaniei

Art. 2.1. Campania promotionala “Anita pentru femei puternice”, este organizata de MEDICAL EXPRESS S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 16, bl. A1, ap. 4, sectorul 6, si adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Doctor Lister nr. 17, Sectorul 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/640/1998, cod unic de inregistrare RO10148463.

Art. 2.2. Decizia de derulare a Campaniei promotionale conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Art. 2.3. Regulamentul este întocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricarui participant pe website-ul www.medicalexpress.ro, sectiunea „Blog”.

Art. 2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari (afisare pe site-ul www.medicalexpress.ro, sectiunea „Blog”.

Art. 2.5. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Produsele prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

Art. 2.6. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate conform legilor aplicabile, descrise în Politica de confidentialitate https://www.medicalexpress.ro/politica-gdpr/

Art. 3. Temeiul legal

Campania este organizata în conformitate cu prevederile legislatiei române privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, cu respectarea Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Articolul 3. Durata. Locul desfasurarii.

Art. 3.1. Campania promotionala se desfasoara pe site-ul medicalexpress.ro sau pe conturile companiei de pe retelele sociale Facebook si Instagram, in perioada 09.03.2023-22.04.2023 (nu mai mult de 45 de zile cf legii).

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art. 4.1. In cadrul acestei Campanii poate participa orice persoana fizica avand domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani, clienti care deja utilizeaza produsele distribuite de Medical Express si posibili clienti.

Art. 4.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Articolul 5. Modul de desfasurare a Campaniei promotionale

Art. 5.1. Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie, trebuie sa comande produsele care beneficiaza de reducere, conform prezentului Regulament, sa finalizeze comanda prin efectuarea platii.

Art. 5.2. Reducerea aferenta se aplica direct in cosul de cumparaturi.

Art. 5.3. In cazul existentei/aparitiei posibilitatii de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplica prevederile descrise in „Termeni si conditii” de pe site.

Art. 5.4. Toate ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil.

Articolul 6. Modalitate de identificare si cumparare

6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul prezentei Campanii.

6.2. Conditiile de transport si livrare se vor aplica conform prevederilor descrise in „Termeni si conditii” si „Livrare”.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniilor.

Articolul 8. Taxe si impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Art. 8.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ca de exemplu cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante).

Articolul 9. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 10. Intreruperea campaniei promotionale Art. 10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica Regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site).