INFORMATII UTILE

Produsele Medical Express pot fi obtinute GRATUIT sau COMPENSATE PARTIAL, prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate in raza careia aveti domiciliu, pe baza deciziei aprobate si eliberate de aceasta institutie.

Important! Documentele listate mai jos sunt cu caracter general orientativ. Pentru ca fiecare Casa de Asigurari Judeteana poate sa ceara mai multe sau mai putine documente, va rugam ca inainte sa depuneti dosarul sa ne contactati la  031 433 6111.

Acte necesare pentru obtinerea deciziei Casei Judetene de Asigurari de Sanatate:

 • Cerere tip;
 • Document justificativ care sa ateste calitatea de asigurat (talon de pensie, adeverinta de salariat, cupon de incasare al ajutorului de somaj etc.);
 • Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
 • Recomandare medicala (prescriptie) in 2 exemplare de la medicul specialist cu mentiunea “set modificat” si semnatura pacientului – pentru mai multe detalii despre necesitatea acestuia, sunati la 031 433 6111. 1 exemplar este necesar Casei de Asigurari si 1 exemplar furnizorului de produse. (Recomandarea trebuie sa specifice Casa de Asigurari de Sanatate cu care unitatea medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului); Daca doriti sa primiti un model al recomandarii medicale (Anexa 39D), nu ezitati sa ne contactati;
 • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unor boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv;
 • Daca aveti copiii in varsta de pana la 14 ani: copie certificat de nastere, adeverinta de scolarizare (daca este cazul).

În cazul în care nu aveţi nici un fel de venit, pacientul devine coasigurat al unui membru din familie (gradul I). În această situaţie, dosarul trebuie să conţină:

 • Copie dupa B.I / C.I pacient (coasiguratul)
 • Copie dupa B.I / C.I asigurat (soţ, soţie)
 • Copie după certificatul de căsătorie
 • Dovada calităţii de asigurat (talon de pensie / adeverinţă de salariat)
 • Adeverinţa fiscală (care demonstrează că pacientul nu are nici un fel de venit) de la primarie – în ţara sau de la circa financiară a sectorului în care locuieşte pacientul
 • Recomandare medicală (în original)

Pentru copiii sub 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

 • Copie dupa B.I / C.I copil
 • Adeverinţă de la şcoală (primară/ gimnaziu/ liceu/ şcoala profesională)
 • Copie după B.I / C.I a unuia din parinţi
 • Dovada calităţii de asigurat a părintelui respectiv
 • Recomandare medicală (în original)

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate: Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, Sector 3, Bucuresti, Directia Relatii cu Asiguratii: Tel.021-3026200 int. 236.