Conditii pentru a primi un produs decontat in valoare de pana la 5000 EURO

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități – şomeri, înregistrate la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

Calitatea de şomer presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • are vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;
 • nu are un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON conform Codului Fiscal;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci – o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că sunt apte sau parțial apte pentru a fi încadrate în câmpul muncii;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 • se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Nu poate beneficia de voucher:

 • persoana cu dizabilităţi angajată;
 • persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de invaliditate;
 • persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de limită de vârstă;
 • persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de urmaş cu o valoare mai mare de 500 de lei;
 • persoana cu dizabilităţi care realizează un venit lunar cu o valoare mai mare de 500 de lei1;
 • Nota: 1 Nu se consideră venit: prestația socială acordată persoanei cu dizabilități (indemnizaţia și bugetul personal complementar precum și  indemnizaţia de însoţitor, conform codului fiscal).
 • elevii și studenţii cu dizabilităţi2;

Notă: 2 elevii și studenții  cu dizabilităţi pot fi încadraţi ca şomeri după absolvirea programului de învățământ;

 • persoana cu dizabilități care nu se încadrează în categoria de vârstă cuprinsă între 18-65 ani3.

Notă: 3 proiectul se adresează doar persoanelor adulte cu dizabilități

 

Ce trebuie sa faci?

Art. 3 – (1) – În vederea obținerii voucherului, persoana cu handicap depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:
a) cererea pentru acordarea voucherului;
b) certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocuparii forței de muncă acordate
de către AJOFM/AMOFM în conditiile legii stabilite în functie de nevoile individuale;
e) angajamentul persoanei cu dizabilităţi (Anexa nr. 2 la Metodologie) referitor la obligația de a
nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se
angaja și de a transmite la DGASPC/ANPD (inclusiv electronic) chestionarul de evaluare a
impactului, întocmit în 3 exemplare;

Contacteaza-ne la marketing@medicalexpress.ro sau la 0733107447 si te ajutam sa iti obtii DECONTAT produsul mult visat!